เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

p03

นายปรีชา นารีนุช
นายช่างไฟฟ้า
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

p03

นายปรีชา นารีนุช
นายช่างไฟฟ้า

p02

ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา

p02

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ

4

นายณัฐพงษ์ สกุลศรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

p02

นายสุวิกรม ศรีวะสุทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

p03

น.ส.ณัฏฐนันท์ รุ่งแสง
คนงานทั่วไป
p02
น.ส.ณิชาภัทร์ จันทจร
คนงานทั่วไป
   

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

backgroudkhamlo4

จัดการ : การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ www.khamlo.go.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านข้าง...