เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

p01

นายคมสัน เจริญผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 

2

จ่าสิบโทสุกฤษฐ์ ชาวโพธิ์สระ
          เจ้าพนักงานป้องกัน           และบรรเทาสาธาณภัย
 

p03

นายก้องเกียรติ เอื้อศิลป์
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน    และบรรเทาสาธารณภัย

p03

นายบัวทอง ผันผ่อน
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์

6

นายนิรันต์ สังกา
พนักงานดับเพลิง

5

นายสวีป ค่ำคูณ
พนักงานขับรถกู้ชีพ-กู้ภัย

 

5

นายปนพนธีร์ โนนศรีราชี
คนงานทั่วไป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

backgroudkhamlo4

จัดการ : การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ www.khamlo.go.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านข้าง...