เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

p01

นางธาริณี เรไร
ผู้อำนวยกองการส่งเสริมการเกษตร
 

p03

นายศราวุฒิ แสงส่อง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

6

น.ส.ศศินา รัตนสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

p06

นายพงษ์พัฒน์ ศรีอุดม
คนงานทั่วไป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

backgroudkhamlo4

จัดการ : การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ www.khamlo.go.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านข้าง...